Disclaimer

Deze website heeft geen banden met de website van de vorige eigenaar

Nederland heeft ook in de afgelopen periode gebruik gemaakt van de  mogelijkheden voor plattelandsontwikkeling die de Europese Commissie bood. Daartoe is  het Plattelandsontwikkelingsprogramma Nederland geschreven.
Onderdeel hiervan vormt Leader. Leader heeft tot doel inwoners van plattelandsgebieden te stimuleren om na te  denken en mee te beslissen over de toekomst van hun gebied. Door netwerken van
bewoners, groeperingen en overheden op het platteland te creëren of te versterken  (publiek-private samenwerking). Er is ruimte voor maximaal 30 groepen in Nederland. De aanmelding staat open voor
zowel bestaande als nieuw te vormen Leadergroepen. De provincie zal de ingediende Ontwikkelingsplannen toetsen en goedkeuren, waarna  zij ze zal doorgeleiden naar het Ministerie van LNV en de Europese Commissie.