Biologische, duurzame en verbrede landbouw

In de loop van de afgelopen eeuw is er meerdere malen kritiek geweest op de gangbare methode van landbouw. Door deze kritiek zijn er andere en duurzamere alternatieven ontwikkeld.

Biologische landbouw

De biologische landbouw werd omstreeks de jaren ‘70 populair. Het idee achter deze manier van landbouw is dat er zonder chemicaliën wordt gewerkt, waarin de intensieve landbouw gebruik wordt gemaakt van kunstmatige middelen om te produceren. Boeren doen voornamelijk aan biologische landbouw vanuit ethisch en ideële overwegingen. Ze maken zich zorgen over de hoeveelheid chemicaliën en energie die verbruikt wordt in de intensieve landbouw. Biologische producten zijn daarentegen meestal wel erg duur.  Ook al worden de dure chemicaliën niet gebruikt. Het productieproces wordt daardoor erg arbeidsintensief en de oogst is minder groot. Het prijsverschil is de afgelopen jaren wel kleiner geworden.

Biologisch-dynamische landbouw

Biologische landbouw is nauw verwant met biologisch-dynamische landbouw, deze werd in de jaren 20 vastgelegd door de Oostenrijkse antroposoof Rudolf Steiner. Het doel van deze vorm van landbouw is om de levenskrachten in de natuur te stimuleren om zo een gezonde vorm van landbouw te krijgen. De biologische-dynamische landbouw is gebaseerd op de ideeën van de antroposofie. In deze visie halen we onze levenskracht uit de levenskracht van onze voeding.

Duurzame en geïntegreerde landbouw

Naast deze alternatieve vorm van landbouw zijn er ook andere varianten ontstaan die tegemoet kwamen aan de eisen die gesteld werden door natuurbeschermers, milieubewegingen, dierenactivisten en consumenten.  Geïntegreerde landbouw streeft daarom naar een vorm van landbouw die landbouwproductie en zorg voor natuur, het milieu, landschap en mensen combineert. Duurzame landbouw is hiermee verwant, deze legt de nadruk op de houdbaarheid van de landbouw als het gaat op het gebruik van energie, water, grond en grondstoffen.

Verbrede landbouw

Verbrede landbouw is een vorm van landbouwbedrijfsvoering waarin nevenactiviteiten een grote rol spelen. In 2012 was dat voor 40 procent van de Nederlandse boeren het geval. Bij deze activiteiten gaat het vooral om stalling van goederen of dieren, natuur- en landschapsbeheer, verkoop aan huis, zorglandbouw, argrotoerisme, verwerking van landbouwproducten en loonwerk voor derden.

Bron: wikipedia, URL: http://nl.wikipedia.org/wiki/Agrarisch, geraadpleegd op 25 april 2014

Afbeelding artikel 2

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *